Sesiones de coaching y terapeuta gestalt en Barcelona

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES CLAU


Oferim tallers de formació o xerrades al voltant de quatre grans competències clau*, indispensables avui en dia per crear excel•lència, satisfacció, compromís i entorns laborals motivadors.

AUTOLIDERATGE I LIDERATGE COMPARTIT

Augmenta la consciència del lideratge d’un mateix i potencia les competències per inspirar i cooperar amb altres per tal d’obtenir resultats superiors.

autoliderazgoautoliderazgo

GESTIÓ DE L’ESTRÈS I L’ENERGIA A LA FEINA

Ofereix eines per gestionar millor l’estrès i per conduir eficaçment l’energia mental, emocional i corporal davant els reptes laborals i la rutina.

taller-gestion-estresgestion-estres-energia

APRENENTATGE I CREENCES LABORALS LIMITADORES

Redueix les barreres creades per les creences limitadores al voltant del treball i facilita una actitud positiva per a l’aprenentatge col•lectiu.

wp-content/uploads/2015/11/creencias-limitantes.jpgparendizaje-creencias-limitantes-laborales

GESTIÓ DE LES EMOCIONS EN EL TREBALL I EN LES RELACIONES INTERPERSONALS

Incorpora competències emocionals i relacionals que milloren el clima laboral, augmenten la col•laboració i l’escolta activa per potenciar els objectius.

relaciones-interpersonalesgestion-emociones-trabajo-inteligencia-emocional

*Les competències professionals són el conjunt de habilitats i actituds determinades per desenvolupar un càrrec concret de forma eficient i satisfactòria. No s’acostumen a adquirir amb un títol de formació acadèmica però es poden desenvolupar i entrenar.

Metodologia

Formacions basades en els principis i la visió del coaching que faciliten la integració de l’aprenentatge amb el coneixement i l’experiència que cadascú té en el seu interior. La metodologia fomenta en els participants la reflexió i l’experimentació de les experiències vivencials que els porten a reconèixer ells mateixos el valor de les noves competències.

Per tal de consolidar les competències adquirides, tots els tallers inclouen un seguiment posterior.

Ens posem al teu costat per trobar la formació que doni resposta a les teves necessitats i tenim en compte tots els detalls que puguin afavorir els resultats.

QUINA FORMACIÓ NECESSITA LA TEVA EMPRESA?

Posa’t en contacte i rebràs un assessorament gratuït

CONTACTE

Tallers i Xerrades de Formació sobre:

AUTOLIDERATGE I LIDERATGE COMPARTIT


Promouen que els participants aprenguin a pensar i a reaccionar com a líders, auto-responsables i implicats amb el seu entorn, per tal de promoure un alt grau de motivació i d’inspiració, tant per a ells mateixos com a l’organització. També contempla casos en què el lideratge és compartit.

autoliderazgo

Ideal per a empreses compromeses amb el desenvolupament dels seus col•laboradors i que vulguin que aquests:

• Exerceixin com a líders d’ells mateixos, que siguin proactius i estiguin compromesos amb la seva feina

• Estimulin i inspirin el seu entorn a través de l’exemple

• Tinguin una alta capacitat de prioritzar i d’executar

• Treballin positivament a partir de les fortaleses dels seus col•laboradors, sense caure en queixes inútils, per tal de crear les millors sinèrgies

• Gestionin amb responsabilitat la seva energia física, emocional i mental per tal de crear les respostes més adequades

• Co-liderin equips complexos, situats en diferents llocs, amb responsabilitats compartides

Tallers i Xerrades de Formació sobre:

GESTIÓ DEL ESTRÈS I L’ENERGIA A LA FEINA


Ensenyen les eines per gestionar situacions estressants, revisant les pròpies formes de pensar i d’actuar que ho produeixen i que, en molts casos, són evitables. Permeten canalitzar l’energia mental, emocional i corporal per aconseguir un ús eficient i sostenible.

taller-gestion-estres

Ideal per a empreses compromeses amb el desenvolupament dels seus col•laboradors i que vulguin que aquests:

• Redueixin els efectes nocius de l’estrès augmentant així la seva satisfacció global laboral i personal

• Estiguin en les millors condicions mentals i físiques per exercir la seva feina

• Sàpiguen gestionar la seva energia davant de les tasques, d’acord amb les exigències i particularitats de cada càrrec i circumstàncies

• Se sentin cuidats per l’empresa i en vulguin formar part

• Millorin la claredat amb la qual prenen decisions i actuen professionalment cada dia

• Se sentin preparats i capaços d’assumir reptes i canvis

• Desitgin donar als seus col•laboradors eines que els capacitin i que els permetin majors graus de creativitat, apertura i flexibilitat

Tallers i Xerrades de Formació sobre:

APRENENTATGE I CREENCES LABORALS LIMITADORES


Posen èmfasi en la identificació i la transformació d’aquelles creences personals o professionals, individuals o col•lectives que minven l’actitud, dificulten les relacions i limiten el desenvolupament professional.

creencias-limitantes

Ideal per a empreses compromeses amb el desenvolupament del seus col•laboradors i que vulguin que aquests:

• Puguin ser més neutrals i imparcials a l’hora d’analitzar la informació i els fets, per tal d’oferir respostes més assertives i constructives

• No es no posin pals a les rodes a si mateixos ni a l’organització per experiències passades

• Facin interpretacions positives que beneficiïn i alimentin tota l’organització

• Distingeixin entre una creença subjectiva d’una afirmació objectiva, per tal d’evitar malentesos i pèrdua de potencial

• Siguin més creatius, proactius i positius a l’hora d’enfrontar-se a reptes

• Potenciïn el desenvolupament personal i laboral

Tallers i Xerrades de Formació sobre:

GESTIÓ DE LES EMOCIONS A LA FEINA – INTEL•LIGÈNCIA EMOCIONAL


Milloren els aspectes que donen qualitat a les relacions interpersonals i milloren la comprensió de l’aspecte omnipresent important de les emocions, més important en l’àmbit professional d’allò que podríem pensar, amb l’objectiu de crear els millors entorns de desenvolupament professional.

relaciones-interpersonales

Ideal per a empreses compromeses amb el desenvolupament del seus col•laboradors i que vulguin que aquests:

• Disposin d’un espai de comprensió de les seves reaccions emocionals i de transformació en accions més eficaces al servei dels seus valors i dels de l’organització

• Identifiquin les seves pròpies emocions, així com la de la resta dels interlocutors en cada situació, per tal d’aconseguir millors resultats

• Experimentin i practiquin amb les seves emocions per facilitar la comunicació i aconseguir objectius de més qualitat

• Aprofitin i apreciïn la diversitat de valors i talents en la relació amb els seus col•laboradors

• Generin un clima laboral de més satisfacció i de més valor afegit

Notícies Relacionades

Coaching ¿Qué Hacer Para Mejorar El Clima Laboral?

0
Las empresas más despiertas saben que la entrega y profesionalidad de sus trabajadores no se cuida y recompensa solo con cosas materiales. Los colaboradores también quieren cosas intangibles y una de las más importantes es un lugar donde haya un buen clima de trabajo, lo cual es posible gracias al coaching. (more…)

Las Emociones de la Empresa

0

Los estados de ánimo influyen en el desempeño laboral y condicionan el rendimiento. A su vez, las emociones muchas veces tienen su origen en el ámbito laboral: estrés, valoraciones negativas, conflictos con los colegas, etc., nos afectan y condicionan, lo que puede llevar a estados emocionales colectivos que son más difíciles de abordar. (more…)

Espacio Impulso

C/ Consell de Cent, 599
08026 Barcelona

info@espacioimpulso.es
Telf. (34) 622 33 98 81
Skype: espacioimpulso

CONTACTE

Butlletí mensual

Segueix informat de les nostres novetats i articles de reflexió de l’Àrea d’Empreses

*
*
Tu mensaje ha sido enviado. Gracias por confiar en nosotros.
Rellena los campos obligatorios